Karma, Dharma

KARMA

Karma je posledica naših dejanj ali pa naše predvidljivo obnašanje v našem okolju. Z rojstvom smo se rodili v okolje, ki podpira udejanjanje te naše karme, ki pa je lahko slaba ali pa dobra. Ljudje velikokrat sodijo, da so nekatere stvari, ki so se jim zgodile zaradi karme »slabe«, a na koncu ugotovijo, da so bile za njihovo življenje »dobre«, pozitivne. Tako karmo zelo težko delimo na dobro in slabo. Karma enostavno je. Tako v tem primeru ne doživljamo krivice in niti nismo žrtev. Saj vse, kar se nam zgodi, dobro ali slabo, je le izkušnja. Karma je torej naša aktivnost v nekem okolju, ki je odvisna od naših preteklih dejanj. Pa ne le dejanj, tudi misli, besed in čustev. Karma je tako že ustvarjena in smo jo prinesli iz prejšnjih življenj, se pa tudi ustvarja tukaj in zdaj.

Karma iz preteklih življenj;

Našo karmo iz preteklih življenj ali same preteklosti iz tega življenja bi lahko dobro razložili s pregovorom: »Kakor seješ, tako žanješ!« V tem primeru naj bi bila karma posledica našega ravnanja v preteklosti. Vendar to ni tako enostavno, saj je naša karma odvisna tudi od preteklih dejanj naših prednikov in se z nami prepleta. Seveda si družino in starše izberemo in naša karma se tako udejanji tudi preko ravnanj naših prednikov. Ko se rodimo v neko določeno družino, smo namreč energetsko naravnani na isto stopnjo kot naši starši, torej vibriramo na isti ravni kot naša družina. Drugače se v to družino ne bi mogli roditi. Naključij namreč ni. Na kozmični ravni je vse popolnoma urejeno in skladno in je tako kot mora biti.

Karma je na nek način tudi učinek naše pretekle aktivnosti;

Karma je na nek način tudi učinek naše pretekle aktivnosti. Imamo namreč svobodno voljo in si lahko svobodno izbiramo odziv na nek dogodek. A seveda je to mogoče le, če duhovno dovolj zrastemo. Drugače smo namreč vpeti v karmične zanke, ki jim lahko rečemo vzorci in se svojega vedenje niti ne zavedamo dobro. Težka karma, ki pa nam »greni« življenje, oziroma zaradi katere imamo po našem mnenju težave in nismo zadovoljni, pa je za nas vzvod, ki nas prisili, da začnemo razmišljati o vzrokih naših težav.

Lahko soočimo z našim ravnanjem ter vzroki za tako ravnanje;

Posledično se tako lahko soočimo z našim ravnanjem ter vzroki za tako ravnanje. Saj šele ko se zavedamo, kako delujemo, ravnamo v določenih situacijah, torej kakšne vzorce imamo in ko vemo, da je to samo vpliv preteklih aktivnosti oziroma dejanj, predvsem iz preteklih življenjih, takrat lahko tudi spremenimo naše ravnanje. Z zavedanjem vsega tega lahko z vajami in vztrajnostjo, spremenimo naš način ravnanja, vzorca in naša svobodna volja se lahko poveča. S tem pa lahko vplivamo na karmo, ki se ustvarja vsak dan. Nanjo lahko vplivamo z razrešitvijo vzorcev in večjim zavedanjem svobodne volje in tudi s tem, ko vsak dan uravnavamo in kontroliramo svoje misli, besede in dejanja (temu procesu se reče zalezovanje). Z meditacijo in vajami za doseganje čustvene svobode (kabala) ter drugimi vajami se vsakodnevno lažje spopadamo z karmo iz preteklih življenj, hkrati pa si ne ustvarjamo komplicirane in težke »nove« karme.

Nadzoruj svoje ravnanje;

Pri tem, ko nadzorujemo svoje ravnanje, moramo biti zelo disciplinirani ter delovati nesebično in z ljubeznijo do drugih živih bitij ter do vsega stvarstva. To pomeni, da delujemo na duhovni ravni. Izogibati pa se moramo izkoriščanja in manipuliranja z drugimi ljudmi ter živimi bitji ter jim tako zavedno ali nezavedno povzročati trpljenje. To pomeni, da naj ne bi delovali na materialni ravni ter tako negativno vplivali na svoje okolje. Če pravilno delujemo se lahko sčasoma osvobodimo vseh posledic Karme, drugače pa se selimo iz enega telesa v drugo telo. Zakon Karme je namreč pravičen in vsako delovanje se v prihodnosti odzove kot določena posledica. Ljudje lahko razumemo naravo karmičnega delovanja in s takim, pravilnim delovanjem začnemo zopet delovati na duhovni ravni.

DHARMA

Dharma je naše življenjsko poslanstvo, naša naloga v tem življenju. Nalog v našem življenju je več in so vezane na različna področja v življenju (na osebo konkretno, na službo, posel, na naše talente, trud in energijo, na naše starše, dom in otroke ter duhovno rast, pa tudi na naše odnose z drugimi ( nap. partnerji) ter tudi na naše bolezni, težave, ovire). V povezavi s tem imamo ljudje v življenju, ki ga živimo, tudi izzive, ki naj bi jih opravili in ki so povezane z našim življenjskim poslanstvo.

KONTAKT

PONUDBA

You may also like...