Karma, Dharma

KARMA Karma je posledica naših dejanj ali pa naše predvidljivo obnašanje v našem okolju. Z rojstvom smo se rodili v okolje, ki podpira udejanjanje te naše karme, ki pa je...