Rahu/Ketu tranzit (Lev, Devica, Tehtnica, Škorpijon)

Rahu in Ketu bosta od 23. 3. 2019 izstopila iz znamenja raka in kozoroga ter bosta vstopila v znamenje dvojčka in strelca. Tam bosta ostala 18 mesecev.

Njun tranzit – prehod nam bo pokazal kaj bomo v življenju oddigrali, doživeli in izkusili. Rahu in Ketu vplivata na našo karmo oziroma usodo in nosita pri prehodih velike spremembe v našem življenju. Sta najboljša pokazatelja našega duhovnega napredka in karmičnih vplivov.

Rahu bo vstopil v znamenje dvojčka, ki je v osnovi 3. hiša natalne karte. To je hiša truda, poguma in naše vitalne energije. Je pa tudi hiša naših mlajših bratov in sester, če jih imamo ter naših talentov in sposobnosti. Poleg tega pa je to tudi hiša komunikacije, pisanja ter krajših potovanj. V prihajajočih 18 mesecih bomo zato veliko komunicirali, se podajali na krajša potovanja in skušali razvijati in pokazati svoje talente. Vendar je seveda odvisno kje se ta tretja hiša pri vas nahaja v natalni karti in seveda kje je nastanjen njen vladar – Merkur. Dvojček je zračno znamenje povezano, poleg komunikacije, tudi s diplomacijo, pošto, elektronskimi mediji, trgovino torej prodajo in poslom na splošno. Povezan pa je tudi s pisanjem, zato imajo mnogi pisatelji ali pa novinarji močno tretjo hišo. Lahko se vam v tem času zgodi, da začnete več pisati ali da celo napišete knjigo. Lahko pa vas bo potegnilo v svet medijev, računalništva in marketinga, (saj je znamenje dvojčkov povezano s tem). V tam času bomo tudi prisiljeni v razporejanje naše vitalne energije in se bomo ukvarjali s tem, kam energijo dajemo in če nam to prinaša koristi oziroma dela škodo. Zelo je namreč pomembno kam usmerjamo svojo energijo, torej, da jo ne izgubljamo za nepotrebne, nekoristne stvari. Res je da je posebej treba paziti pri komunikaciji, saj ljudje, ki govorijo (učitelji, predavatelji na primer) izgubljajo ogromno energije. Merkur, ki vlada dvojčku, je tudi planet prilagajanja, zato se bomo v tem času skušali prilagajati v različnih okoliščinah, kjer bomo morali pokazati pogum ali pa se potruditi. Nanazadnje pa bodo v ospredju naši mlajši sorojenci, če jih imamo. Z njimi bomo razreševali konflikte ali se na splošno ukvarjali z odnosi do njih, v povezavi z našim očetom.

Ketu bo istočasno ko bo Rahu v dvojčkih, vstopil v znamenje strelca, ki je v osnovi naša 9. hiša očeta, sreče, daljših potovanj ter duhovne prakse. To je tudi hiša naših vrednot, idealov, moralni kompas, predstavlja pa tudi filozofsko razmišljanje, našega notranjega učitelja in duhovno prakso. Prinaša možnost da se učimo višjih znanj, sposobnost, da v nekaj verjamemo in imamo upanje. Tako v osnovi znamenje strelca predstavlja zakone v družbi, pravico, resnico, pravičnost, religiozne študije, akademske dosežke, privilegije v študiju, naslove, ki jih lahko v študiju pridobimo, predstavlja tudi naše odnose s učitelji in odnos do vrednot v družbi. Daje nam kvaliteto učenja, željo po učenju, pa tudi željo po pridiganju in poučevanju drugih. Nenazadnje pa znamenje strelca predstavlja tudi inspiracije in ideje ter željo po potovanju oziroma romanju. Daje nam namreč občutek, da smo takrat, ko se romanje udeležimo, pod dežnikom božjega, oziroma nečesa, kar je višje od nas, to pa je za ljudi, ki smo duhovna bitja, resnično pomembno in tudi privlačno. Strelcu vlada planet Jupiter, ki označuje željo po učenju, pridobivanju znanja in izobraževanju. Tako predstavlja ne le učitelje, ampak tudi otroke, poleg tega pa nakazuje tudi na materialno blagostanje in vse, kar je v življenju dobrega.

Ko bo Ketu vstopil v strelca, v 9. hišo, nam bo odprl karmična vprašanja v povezavi z našim očetom in če do zdaj z njim nismo razrešili, bo to potrebno storiti zdaj. Lahko, da se bomo v tem času umaknili od očeta ali on od nas, toda sililo nas bo v razmišljanje o našem odnosu do očeta. Zamajal bo tudi naša religiozna in duhovna prepričanja in v tem času lahko popolnoma spremenimo naš način razmišljanja in verovanja kot smo ga imeli do zdaj. Lahko se v tem obdobju srečamo s posebnimi duhovnimi učitelji, ki nam bodo razjasnili veliko dilem in vprašanj, na katere do zdaj nismo dobili odgovora. Razmišljali bomo o religiji in duhovnosti ter tudi etiki in morali ter se spraševali ali ravnamo prav v določenih vprašanjih in problemih. Zelo bo v ospredju vprašanje šolstva in prava, tudi pravic učiteljev, pravnikov in drugih ljudi, ki so v procesih izobraževanja udeleženi. Ketu nas bo na teh področjih silil, da stvari spremenimo, saj bo marsikje na hitro odnesel okostenela pravila, norme in zakone, ki so preživeli. Marsikdo, ki je bil do zdaj v izobraževanju, bi lahko spremenil poklic, saj se mnogi ne bodo mogli več prilagajati rigidnemu in zastaranemu šolskemu sistemu. Začeli bomo razmišljati drugače, hoteli se bomo drugače učiti in naš odnos do izobraževanja se bo spremenil. Projekti, načrti in naloge, ki niso bile zastavljeni etično in v želji, da pomagajo k čim boljšemu razvoju na področju šolstva ne bodo obstali, temveč bodo v tem obdobju pod pritiskom večine dočakali svoj konec. Nasprotno bodo pa novi načini poučevanja, ki so v skladu z višjimi resnicami, zaživeli bolj kot kdajkoli. Zato je to tudi čas razvoja znanosti in religije, učenja duhovnih resnic in višjih stanj zavesti. Poleg tega pa je to tudi čas, ko se bomo spraševali o tem ali smo srečni ali ne ali živimo zase ali le za druge, v nekih pravilih, ki jih ne maramo in ne priznavamo. Želeli bomo živeti drugače, bolj svobodno v razmišljanju, svobodno v priznavanju tistega v kar mi verjamemo, pa če je drugim to všeč ali ne. Seveda bomo lahko zato prišli v konflikt z tradicionalnimi pravili in normami, avtoritetami ter očetom, ki tudi avtoriteto predstavlja. Poleg tega pa nas lahko potegne v daljne kraje, na potovanja, ki bodo verjetno povezana z željo po duhovnem razvoju in doživljanju sreče ter iskanju prave vere za nas.

Ketu se bo v strelcu, v 9. hiši, družil s Saturnom – Šanijem in nekaj časa bosta celo na istih stopinjah, kar bom natančneje razložila v drugem prispevku.

Razlaga je za določeno znamenje splošna in ne konkretna, saj je odvisna od postavitve planetov v vaši natalni karti.

Sledi razlaga kaj pomeni prestop Rahu/Ketu po Vedski astrologiji za določena znamenja, oziroma za vaš ascendent, razlaga pa velja tudi če imate v določenem znamenju postavljeno vašo Luno ali Sonce; (če ne veste vašega ascendenta, torej katero znamenje po Vedski astrologiji je v vaši prvi hiši vaše natalne karte ali pa v katerem znamenju imate postavljeno Luno, me lahko kontaktirate. Inf. so na spletni strani- KONTAKT);

LEVI ALI LUNA V LEVU; Rahu bo prehajal vašo 11.hišo, Ketu pa 5. hišo, kar vas v tem času lahko poveže z zelo vplivnimi in pomembnimi ljudmi, sploh v poslu, kjer boste imeli veliko možnosti za prihodke in dobitke. Poveže vas tudi z mnogimi prijatelji in znanci, saj vam bo v tem času povezovanje z s drugimi izredno pomembno. Želeli boste stikov z različnimi ljudmi in pomembno vam bo tudi, da se vam preko teh ljudi ali uresničijo želje in upanja ali pa da preko njih zaslužite. Tako, da pri vas ne bodo v tem času pomembna prava prijateljstva, ampak le poznanstva, ki vam koristijo. Tako, da ljudje, ki jih boste v tem času spoznali, bodo verjetno tudi odšli, ko se bo to obdobje končalo. Saj se bo na koncu izkazalo, da čeprav ste uresničili željo in začeli z nekom ljubezensko ali poslovno vezo, ta oseba v resnici ni taka kot ste pričakovali. Z znanci in osebami v tem obdobju bo namreč povezanih veliko pričakovanj, ki pa bodo večinoma iluzorne in zavajujoče. Nekateri ljudje, ki jih boste spoznali v tem obdobju, se torej lahko izkažejo za ljudi, ki so imeli neke skrite namene, so želeli z vami manipulirati, vas zavajati ali pa vam lagati. Vendar ker boste v tem času imeli veliko novih idej, se vam vseeno svetuje, da se v tem obdobju čim več gibljete med ljudmi. Nikoli namreč ne veste, koga lahko srečate in kdo vam lahko vseeno pomaga ali uresničiti idejo ali pa izboljšati vaš status in karierne možnosti. Če boste uporabili vašo intuicijo in razbrali kdo je za vas koristen in kdo se pretvarja, lahko to obdobje vseeno zelo dobro izkoristite. Vzemite pa si tudi čas za sprostitev in druženje s prijatelji, brez kakršnih koli pričakovanj. Imeli boste res vrsto zelo zanimivih spiritualnih idej, saj bo vaš um izredno aktiven v tem času. Nekateri se boste obrnili k duhovnemu spiritualnemu znanju, ki ga boste tudi zelo hitro razumeli, drugi pa k ustvarjalnosti. Zanimalo vas bo vse nenavadno, okultno in mistično. V dom bi lahko v tem času povabili nekoga, ki se s temi stvarmi ukvarja ali pa ga boste obiskali na njegovem domu. Lahko vam ta oseba celo postane privlačna. Se boste pa v tem času umaknili od starejšega oziroma prvega otroka, če ga imate, ker se vam bo zdel malce težji in nikakor ne boste našli stika z njim. Mogoče se bo držal bolj zase in mu bo prijala samota ali pa bo družbo iskal preko prijateljev in se ne bo več želel toliko družiti z vami kot prej. Vendar bodite  pozorni na  vse otroke, ker  bodo v tem času zahtevali več pozornosti, saj se jim v življenju najbrž dogajajo stvari, ki jih vznemirjajo in obremenjujejo. Lahko bi zašli tudi v kakšno neprimerno družbo ali pa imeli konflikte s sovrstniki. Vendar do njih ne bodite preveč zaščitniški in jih tudi ne poskušajte preveč kontrolirati, ker to ne bo dobro za vaš odnos do njih. Lahko bi bila prisotna tudi kakšna ločitev od najstarejšega otroka, selitev ali pa potovanje.  Dobro je da starejšega otroka v tem času razumete in ga podpirate, saj bo nagnjen k muhavosti in spreminjanju razpoloženja. Znali bi biti v tem času tudi bolj usmerjeni k vašim starejšim bratom ali sestram, s katerimi se boste hoteli povezati. Z njimi se lahko zgodijo tudi kakšni nesporazumi, na primer ločitve, spori ali pa kakšne druge težave.

DEVICE ALI LUNA V DEVICI; Rahu bo prehajal 10. hišo, Ketu pa 4. hišo, kar pomeni spremembe v karieri, družini in domu. Najbrž se boste preselili ali delali spremembe v domu. V domu bi lahko bile izgube ali prekinitve, lahko bo težji odnos z mamo ali pa prekinitev odnosa z njo. Zaradi mame vas je lahko v tem času strah, lahko pa se pojavijo tudi kakšni drugi problemi ali zakasnitve. Boste pa v odnosu do mame morali sprejeti neko vrsto odgovornosti. Lahko boste v povezavi z mamo ali družino urejali kakšne zadeve z nepremičninami. V poslu se bodo dogajale velike spremembe, nove priložnosti, vendar bodo le – te spodbudile ali vašo selitev ali vprašanja glede doma. V tem času pridobite ogromno slavo in imate nenavaden ugled v službi.  Podjetje, kjer delate, bo imelo v tem času najbrž radikalne spremembe. Lahko se vam zamenja šef ali pa se bodo dogajale razširitve ter večji dobitki.  Na poslu, v službi in v statusu boste hoteli nekaj narediti, na primer se razširiti ali pa spremeniti družbo sodelavcev. Veliko boste v tem času sodelovali s sodelavci in šefi ter se trudili za poslovni uspeh. Zelo boste v tem času izpostavljeni javnosti in javnemu življenju, pri delu pa boste na novo spoznani in prepoznani. Vam pa ta tranzit daje tudi možnosti za delo v tujini, na primer pri multinacionalkah ali drugih velikih podjetjih v tujini. Boste pa tudi zelo podrejeni rutini vašega dela ter boste v samo delo vlagali veliko energije. Zato pazite da se ne preveč izčrpate. Zaradi tega boste sicer uspešni, vendar vaša družina ne bo imela od vas veliko, ker boste prihajali domov utrujeni in naveličani. Zato se v tem času partner lahko umakne od vas, vas prizemlji glede vajinega odnosa in zahteva spremembe. Podobno se bo dogajalo tudi v odnosu do vaših otrok. Precej boste nerazumljeni s strani družine glede vaših želja pri čim večjem udejstvovanju pri delu, poslu in v družbi ter služenju denarja. Tako partner kot otroki bodo zahtevali, da se posvečate tudi njim, kar vam bo pa precej težko. Zato lahko v domu nastanejo spori in težave, kar vam bo pa spet odneslo veliko energije. Vendar se morate za družino potruditi, saj se zna zgoditi, da se nikakor ne boste mogli sporazumeti. Vi boste hoteli nekaj, družina pa nekaj drugega. Če se hočete kolikor toliko izogniti sporom, si boste morali vzeti tudi čas za družino in boste morali najti z njimi neko skupno rešitev. Če ne bo to obdobje za vas izjemno naporno.

TEHTNICE ALI LUNA V TEHTNICI; Rahu bo prehajal 9. hišo, Ketu pa 3. hišo, kar vas bo odpeljalo v tuje kraje, novim pustolovščinam naproti. Na novo boste odkrivali stvari, ljudi ali kraje, saj boste željni potovanj in avantur. Nova odkritja pa bodo tudi na področju vašega verovanja, tako, da bodo ta potovanja lahko spiritualne narave, kjer boste željni resnice in duhovnega vodstva. Če ste mlajši vas bo mogoče potegnilo v tujino, kjer boste študirali na fakulteti. To obdobje vam lahko prinese nove, posebne načine razmišljanja, kaj življenje sploh je. Nove oblike verovanja se bodo pojavile in na življenje boste pogledali s druge perspektive. In kar boste verovali se vam bo zdelo edino pravilno, v primerjavi z drugimi načini razmišljanja. Na teh potovanjih boste poznavali tudi duhovne voditelje, preko katerih lahko pridobite veliko novega znanja. Vendar bodite pazljivi, saj bi se lahko v tem času srečali tudi z učitelji, ki so prevaranti in so nagnjeni k lažem ali pa skušajo preko duhovnega znanja samo zaslužiti. Lahko vas bodo slepili z novim znanjem na način, da bodo potem želeli z vami manipulirati ali pa enostavno tega znanja, ki ga podajajo naprej, sploh ne razumejo.  V tem obdobju so lahko izgube, težave in ovire preko mlajših bratov in sester, saj boste spremenili način vedenja, obnašanja in vere, kar bi lahko vplivalo na vaš odnos s brati, sestrami. Pa ne samo brati ali sestrami, vplivalo bo to na celo vašo družino, posebej očeta. Zelo je v tem času naglašen tudi odnos z vašim očetom. Oče bo v tem obdobju bolj povezan z vami, vašimi otroki in domom. Vendar bi se oče in cela družina na vaš nov sistem verovanja lahko sovražno odzvala, kar vam pa ne sme vzeti poguma. Vaš pogum bo v tem času resno na preizkušnji, prav tako energija. Energije, ki jo vlagate v družino in partnerja, vam bo v tem času primanjkovalo, kar bo vplivalo tudi na vse vaše odnose, posebej pa na odnose z otroki, če jih imate ter na vašega partnerja. Odgovorni bodite do svoje energije in se večkrat vprašajte komu in koliko jo namenjate ter zakaj. Vprašajte se ali preveč energije in truda namenjate svojim otrokom in če ni že čas, da jih pustite, da tudi sami kaj naredijo. Isto pa velja tudi za partnerja. Na partnerskem področju vas v tem času tudi čakajo korenite spremembe, zato se je dobro nanje pripraviti.

ŠKORPIJONI ALI LUNA V ŠKORPIJONU; Rahu bo prehajal 8. hišo, Ketu pa 2. hišo, kar vam lahko prinese finančne izgube, zato bodite pri denarju posebej pazljivi. Posebej pazite, da ne boste preveč zapravljali, čeprav bo denar od drugih ljudi prihajal v vaše življenje, morda preko partnerja. Partner bo namreč zaslužil več kot drugače ali pa bo prejel večjo dediščino. Najbrž bo to več kot bi pričakovali. Večkrat vas bo potegnilo v igranje loterije oziroma iger na srečo. V tem času boste temu prav podvrženi. Imeli boste nenavadne pristope za povečanje svojega bogastva, zainteresirani pa boste tudi za zavarovalniške pogodbe.  Obstaja tudi nevarnost želje po spletkarjenju, z  namenom pridobivanja sredstva na nezakonit način. Zato se pazite in se raje držite nazaj. Sploh pazite, da ste plačali vse prispevke in davke, drugače vas lahko doleti kakšna prijava ali celo kazen uradnih organov. Zanimali pa se boste v tem času tudi za okultno, nadnaravno, mistično in posebno. Rahu vas bo v 8. hiši pripeljal do iluzij, kar pomeni, da se boste srečali z vsemi svojimi iluzijami do zdaj, lahko pa se vam zgodijo kakšni nadnaravni dogodki, na primer lahko začutite prisotnost duha. Zelo  boste usmerjeni v raziskovanja, kopali boste po skrivnostih, preteklosti, po zakopanih stvareh, iskali boste skrite informacije. Tako lahko najdete nekaj dragocenega kot je zaklad ali pa nekaj prepovedanega in zastrašujočega. Zato vas lahko res od strahu zmrazi, saj se vam bodo v tem obdobju stvari, ki jih boste odkrili zdele tudi večje, kot v resnici so. 8. hiša namreč predstavlja skrivnosti in pa domišljijo, poleg okultnega, skrivnostnega in skritega. Je tisti temni prostor, kjer se plazijo vsi naši strahovi, zakopani globoko v nas. Je naša podzavest, v katero kopljemo, kadar imamo 8. hišo aktivirano. In ker Rahu stvari povečuje, so zato tudi naši strahovi včasih prenapihnjeni in preveliki. Se bo pa na ta način vaša emocionalna prtljaga ščistila in vas mogoče osvobodila vaših strahov in iluzij. V tem času lahko postanete tudi precej agresivni na splošno in se umaknete od svoje družine. Izogibali se boste pogovorom ali pa  boste pogovor kar naenkrat prekinili. V govoru boste lahko tudi precej osorni, zato pazite ter bodite jasni in premislite, preden spregovorite. V govoru in v družini ter financah boste v tem obdobju morali sprejeti odgovornost ter se za ta področja potruditi. Boste pa tudi na druge načine usmerjeni v skrite aktivnosti, lahko na primer v tem času na dan pridejo kakšne vaše nenavadne ali skrite seksualne aktivnosti, na primer lahko v javnost pride razkritje, da ste gay ali lezbijka.  Vse kar je skrito, se bo v tem času namreč razkrilo. V tem času ne boste toliko posegali po hrani, bolj boste zadržani in zato lahko tudi izgubite na teži. Pri jedi bodite tudi pazljivi, saj vam bo teknila malce nenavadna hrana in okusi.

Če vas zanima kaj vam bo prinesel tranzit Rahu/Ketu v prihajajočih 18 mesecih – me kontaktirajte

KONTAKT

PONUDBA

You may also like...