Rahu/Ketu tranzit (Oven, Bik, Dvojček, Rak)

Rahu in Ketu bosta od 23. 3. 2019 izstopila iz znamenja raka in kozoroga ter bosta vstopila v znamenje dvojčka in strelca. Tam bosta ostala 18 mesecev.

Njun tranzit – prehod nam bo pokazal kaj bomo v življenju oddigrali, doživeli in izkusili. Rahu in Ketu vplivata na našo karmo oziroma usodo in nosita pri prehodih velike spremembe v našem življenju. Sta najboljša pokazatelja našega duhovnega napredka in karmičnih vplivov.

Rahu bo vstopil v znamenje dvojčka, ki je v osnovi 3. hiša natalne karte. To je hiša truda, poguma in naše vitalne energije. Je pa tudi hiša naših mlajših bratov in sester, če jih imamo ter naših talentov in sposobnosti. Poleg tega pa je to tudi hiša komunikacije, pisanja ter krajših potovanj. V prihajajočih 18 mesecih bomo zato veliko komunicirali, se podajali na krajša potovanja in skušali razvijati in pokazati svoje talente. Vendar je seveda odvisno kje se ta tretja hiša pri vas nahaja v natalni karti in seveda kje je nastanjen njen vladar – Merkur. Dvojček je zračno znamenje povezano, poleg komunikacije, tudi s diplomacijo, pošto, elektronskimi mediji, trgovino torej prodajo in poslom na splošno. Povezan pa je tudi s pisanjem, zato imajo mnogi pisatelji ali pa novinarji močno tretjo hišo. Lahko se vam v tem času zgodi, da začnete več pisati ali da celo napišete knjigo. Lahko pa vas bo potegnilo v svet medijev, računalništva in marketinga, (saj je znamenje dvojčkov povezano s tem). V tam času bomo tudi prisiljeni v razporejanje naše vitalne energije in se bomo ukvarjali s tem, kam energijo dajemo in če nam to prinaša koristi oziroma dela škodo. Zelo je namreč pomembno kam usmerjamo svojo energijo, torej, da jo ne izgubljamo za nepotrebne, nekoristne stvari. Res je da je posebej treba paziti pri komunikaciji, saj ljudje, ki govorijo (učitelji, predavatelji na primer) izgubljajo ogromno energije. Merkur, ki vlada dvojčku, je tudi planet prilagajanja, zato se bomo v tem času skušali prilagajati v različnih okoliščinah, kjer bomo morali pokazati pogum ali pa se potruditi. Nanazadnje pa bodo v ospredju naši mlajši sorojenci, če jih imamo. Z njimi bomo razreševali konflikte ali se na splošno ukvarjali z odnosi do njih, v povezavi z našim očetom.

Ketu bo istočasno ko bo Rahu v dvojčkih, vstopil v znamenje strelca, ki je v osnovi naša 9. hiša očeta, sreče, daljših potovanj ter duhovne prakse. To je tudi hiša naših vrednot, idealov, moralni kompas, predstavlja pa tudi filozofsko razmišljanje, našega notranjega učitelja in duhovno prakso. Prinaša možnost da se učimo višjih znanj, sposobnost, da v nekaj verjamemo in imamo upanje. Tako v osnovi znamenje strelca predstavlja zakone v družbi, pravico, resnico, pravičnost, religiozne študije, akademske dosežke, privilegije v študiju, naslove, ki jih lahko v študiju pridobimo, predstavlja tudi naše odnose s učitelji in odnos do vrednot v družbi. Daje nam kvaliteto učenja, željo po učenju, pa tudi željo po pridiganju in poučevanju drugih. Nenazadnje pa znamenje strelca predstavlja tudi inspiracije in ideje ter željo po potovanju oziroma romanju. Daje nam namreč občutek, da smo takrat, ko se romanje udeležimo, pod dežnikom božjega, oziroma nečesa, kar je višje od nas, to pa je za ljudi, ki smo duhovna bitja, resnično pomembno in tudi privlačno. Strelcu vlada planet Jupiter, ki označuje željo po učenju, pridobivanju znanja in izobraževanju. Tako predstavlja ne le učitelje, ampak tudi otroke, poleg tega pa nakazuje tudi na materialno blagostanje in vse, kar je v življenju dobrega.

Ko bo Ketu vstopil v strelca, v 9. hišo,
nam bo odprl karmična vprašanja v povezavi z našim očetom in če do zdaj z njim nismo razrešili, bo to potrebno storiti zdaj. Lahko, da se bomo v tem času umaknili od očeta ali on od nas, toda sililo nas bo v razmišljanje o našem odnosu do očeta. Zamajal bo tudi naša religiozna in duhovna prepričanja in v tem času lahko popolnoma spremenimo naš način razmišljanja in verovanja kot smo ga imeli do zdaj. Lahko se v tem obdobju srečamo s posebnimi duhovnimi učitelji, ki nam bodo razjasnili veliko dilem in vprašanj, na katere do zdaj nismo dobili odgovora. Razmišljali bomo o religiji in duhovnosti ter tudi etiki in morali ter se spraševali ali ravnamo prav v določenih vprašanjih in problemih. Zelo bo v ospredju vprašanje šolstva in prava, tudi pravic učiteljev, pravnikov in drugih ljudi, ki so v procesih izobraževanja udeleženi. Ketu nas bo na teh področjih silil, da stvari spremenimo, saj bo marsikje na hitro odnesel okostenela pravila, norme in zakone, ki so preživeli. Marsikdo, ki je bil do zdaj v izobraževanju, bi lahko spremenil poklic, saj se mnogi ne bodo mogli več prilagajati rigidnemu in zastaranemu šolskemu sistemu. Začeli bomo razmišljati drugače, hoteli se bomo drugače učiti in naš odnos do izobraževanja se bo spremenil. Projekti, načrti in naloge, ki niso bile zastavljeni etično in v želji, da pomagajo k čim boljšemu razvoju na področju šolstva ne bodo obstali, temveč bodo v tem obdobju pod pritiskom večine dočakali svoj konec. Nasprotno bodo pa novi načini poučevanja, ki so v skladu z višjimi resnicami, zaživeli bolj kot kdajkoli. Zato je to tudi čas razvoja znanosti in religije, učenja duhovnih resnic in višjih stanj zavesti. Poleg tega pa je to tudi čas, ko se bomo spraševali o tem ali smo srečni ali ne ali živimo zase ali le za druge, v nekih pravilih, ki jih ne maramo in ne priznavamo. Želeli bomo živeti drugače, bolj svobodno v razmišljanju, svobodno v priznavanju tistega v kar mi verjamemo, pa če je drugim to všeč ali ne. Seveda bomo lahko zato prišli v konflikt z tradicionalnimi pravili in normami, avtoritetami ter očetom, ki tudi avtoriteto predstavlja. Poleg tega pa nas lahko potegne v daljne kraje, na potovanja, ki bodo verjetno povezana z željo po duhovnem razvoju in doživljanju sreče ter iskanju prave vere za nas.

Ketu se bo v strelcu, v 9. hiši, družil s Saturnom – Šanijem in nekaj časa bosta celo na istih stopinjah, kar bom natančneje razložila v drugem prispevku.

Razlaga je za določeno znamenje splošna in ne konkretna, saj je odvisna od postavitve planetov v vaši natalni karti.

Sledi razlaga kaj pomeni prestop Rahu/Ketu po Vedski astrologiji za določena znamenja, oziroma za vaš ascendent, razlaga pa velja tudi če imate v določenem znamenju postavljeno vašo Luno ali Sonce; (če ne veste vašega ascendenta, torej katero znamenje po Vedski astrologiji je v vaši prvi hiši vaše natalne karte ali pa v katerem znamenju imate postavljeno Luno, me lahko kontaktirate. Inf. so na spletni strani – KONTAKT);

OVNI ALI LUNA V OVNU; Rahu bo prehajal 3. hišo, Ketu pa 9. hišo, kar pomeni, da vas bodo privlačila izobraževanja in učenje, pa tudi krajša potovanja, izleti. Učenje in izobraževanje bo lahko povezano z računalniki in tehnologijo, lahko pa z potovalnimi načrti ali pa potovanji, kjer se boste izobraževali. Potovanja v tej smeri bodo verjetno krajša in veliko jih bo. Če se ukvarjate s prodajo, vam bo v tem času resnično stekla. Vaša komunikacija bo namreč tekoča in diplomatska ter usmerjena v dosežek, tudi v pridobivanje prihodkov. V tem času boste želeli komunicirati s svetom z željo, da zase nekaj pridobite. Marketing, prodaja in piar bosta zato za vas res priložnost v tem času, saj boste v družbi srečevali z mnogo ljudmi. Vendar je verjetno, da bodo znanci, ki jih boste srečali v tem času, po tem tranzitu odšli iz vašega življenja, zato se vam ni priporočljivo z njimi preveč osebno zapletati. Srečali se boste namreč tudi z zavistjo in sovražnostjo, zato bodite res pazljivi. Da boste v tem obdobju zadovoljni, bo za vas potrebno, da boste komunicirali. Pri pogovorih se boste dotikali najrazličnejših tem in stvari, ki vam bodo zanimive, sploh duhovnih tem, tem o okultnem ter o religijah. Tudi tukaj bo v ospredju želja po odkrivanju in obiskovanju krajev, ki vas duhovno prebujajo. Želeli boste povezavo s velikimi učitelji in svetovalci, posebej s duhovnimi svetovalci in učitelji ter se od njih učiti duhovne skrivnosti, saj boste v sebi iskali svojo notranjo luč in resnico. Lahko se vam zgodi, da v tem času zavrnete ali pa se izognete organiziranim vrstam religije in cerkvi, sploh tisti, v kateri ste bili vzgojeni ter se usmerite v druge vrste verovanj. Lahko se v tej smeri čisto preobrazite in začnete verjeti v druge stvari ter zavrnete, kar so vas učili starši in družba do sedaj. Pri učenju novih stvari boste spoznali nove načine učenja, sploh v povezavi s duhovnimi in višjimi znanji in tako se boste počutili bolj izpolnjeni ter duhovno potešeni. Učitelji, ki jih boste srečali v tem obdobju, vam bodo pomagali v življenju, pa tudi v karieri. Preko njih boste lahko zelo razširili svoje znanje ter se duhovno odprli. Vendar bodite previdni, saj lahko v tem času srečate učitelje, ki so nepošteni ali pa so prevaranti. Dobri v pisanju in komunikaciji se lahko lotite pisanja knjige, člankov ali kratkih zgodb. Če pa niste nagnjeni h komunikaciji in potovanjem, pa boste lahko v tem času razvijali ročne spretnosti ali nenavadne talente, na primer kaligrafijo, šiviljstvo ali pa slikarstvo. V teh talentih se boste želeli izkazati in jih pokazati na ven, da vas ljudje po njih spoznajo. V tem času lahko pride do nesporazumov s brati in sestrami, sploh mlajšimi ter razrešitev karmičnega odnosa s očetom. To bo tudi malo težji čas za vašega očeta, ki bi se mu lahko poslabšalo zdravje. Lahko, da se bo oče upokojil ali pa bo imel težave na splošno. Življenje vašega očeta se bo spremenilo in ne bo mu lahko. Težko bo tudi vam, a se boste morali v tem obdobju sooči z očetovimi težavami ter mu skušati pomagati, če bo to potrebno. Naglašena bo namreč vaša odgovornost do očeta. Bi pa v tem času lahko oče potoval v tujino ali imel večje stroške.

BIKI ALI LUNA V BIKU; Rahu bo prehajal 2.hišo, Ketu pa 8. hišo, kar vam bo prineslo precejšnje dobitke na materialnem področju, zelo pa boste usmerjeni v pridobivanje denarja preko družine. V tem času lahko kaj podedujete skozi družino, vendar vaša pričakovanja najbrž ne bodo uresničena ali pa boste dobili nekaj drugega kar ste pričakovali. V tem času se boste vprašali, koliko cenite svojo družino in koliko vam res pomeni. Lahko, da si boste glede vaše družine, tudi statusa (kdo sem v družbi) ustvarili iluzije in stvari v družini ne bodo take, kot si jih vi predstavljate. Zato razmislite o vaši vlogi v družini in poskušajte biti realni. V tem času bo povečana tudi vaša odgovornost v vaši družini in nekatere stvari, ki so bile do zdaj skrite, se bodo razjasnile. To pa v večini ne bodo lepe stvari. Skrivnosti, ki jih ljudje nosijo v sebi in jih njihova družina ne ve, znajo biti včasih kar neprijetne. Bodo pa te stvari verjetno povezane s otroki, prvorojenci. Komunikacija z njimi bo ves ta čas precej težka in velikokrat se ne boste razumeli. Tukaj se res svetuje potrpežljivost in ljubeznivost. V povezavi z družino pa se lahko pojavijo tudi nenadne izgube. Naglašena bo vaša komunikacija na poslovnem področju, kjer se boste trudili in reševali najrazličnejše nepričakovane zaplete. Pri tem bi znali izgubiti kontrolo in povzdigniti glas ter se neprimerno izraziti zaradi jeze ali napetosti, ki bo rasla v vas. Zato je v tem obdobju res pomembno, da pazite na komunikacijo. Pa ne samo v službi, tudi doma, v družini bodo odnosi na trenutke napeti, kar vas lahko tudi vznemiri, tako, da bo vaša komunikacija postala na trenutke pregroba in osorna. Naravnajte se na nežnejši, bolj diplomatski ter primeren govor, pa boste stvari dobro speljali. Se pa bodo v večini primerov stvari rešile na nepričakovan način, način, ki ga ne boste pričakovali. Zato se ne ukvarjajte s tem preveč, ampak porabite energijo raje za sproščanje in meditacijo. Vaši instinkti bodo v tem času namreč povečani in če se boste usmerili v duhovne vode, vam bo precej lažje. Pobrskajte po podzavednem, veliko se bo razjasnilo, posebej v povezavi s primarno družino in odnosi v njej. V tem času bi lahko bili nagnjeni k pretiranem pitju in hranjenju, pa tudi zapravljanju, saj bo na ven prišlo veliko nezavednih in podzavestnih stvari, ki se jih prej niste zavedali. Na plan tako lahko pridejo različne obsesije, povezane s vašo družino. V tem času boste dobili željo in moč, da uničite sovražnike, ki ne bodo več enotni. Želeli si boste premagati ljudi, ki vam nenehno postavljajo ovire in prepreke, kar vam bo tudi uspevalo. Imeli boste namreč notranjo moč, da končno opravite s njimi. Na trenutke bi zaradi problemov, ki se bodo pojavili v družini, tudi partnerja lahko čutili kot sovražnika oziroma nasprotnika. Takrat se poskušajte notranje umiriti in se s partnerjem pogovoriti. Včasih je tak pogovor dobrodošel in tudi stvari se hitreje rešujejo, kot pa če nosimo zamero v sebi in se o tem ne pogovorimo. S partnerjem in v odnosih bodo v tem času naglašene tudi finance in prihodki. Partner bi lahko na hitro zaslužil večjo vsoto denarja.

DVOJČKI ALI LUNA V DVOJČKIH; Rahu bo prehajal 1.hišo, Ketu pa 7. hišo,
kar bo zelo vplivalo na vas kot osebo, pa tudi na vaše odnose in partnerstvo. V tem času je lahko kakšno partnerstvo pod hudim pritiskom in gre lahko tudi narazen. Zato je treba delati na partnerstvu, se z njim ukvarjati in ga na nek način tudi zdraviti. Gre za razreševanje čustvenih, pa tudi praktičnih stvari v odnosih. Če so bile v preteklosti kakšne stvari, ki so se v odnosih skrivale ali nerazrešile, bodo v tem času planile na površje, z namenom, da jih rešimo, popravimo ali kako drugače predelamo. To ja čas, da se v odnosih prebudimo. Sebe boste postavili v ospredje, kar pomeni da se boste na nek način umaknili od partnerja zato bi vam partner lahko očital, da se mu posvečate premalo ali pa sploh ne. Želeli boste uresničiti svoje želje in se ne boste več toliko prilagajali drugim kot ste se doslej, posebej v domači sferi. Predvsem boste želeli biti srečni in početi doma kar si vi želite in lahko se vam zato vaš vrednostni sistem postavi na glavo. Spremenili boste namreč način gledanja kot ste ga imeli doslej in to tudi povedali na ven. Pomembno vam bo tudi vaše verovanje, v kaj vi verjamete in ne le kaj je v ospredju vašemu partnerju. Bi pa partner lahko zaradi tega postal težak in sovražno razpoložen. Imel bo namreč težave s tem, da ste se končno postavili zase in da zahtevate zase več kot včasih. Mogoče se tudi ne bo strinjal z vašim načinom gledanja na svet. Enostavno se zna zgoditi, da vas partner in tudi drugi ljudje ne bodo razumeli, ne vas ne vašega vrednostnega sistema in načina delovanja. Pomeni, da boste v tem času precej nerazumljeni. Bi pa partner lahko v tem času imel tudi zdravstvene težave ali pa težave v poslu. Lahko se v tem času iz preteklosti vrnejo stare ljubezni, ki lahko zmedejo zdajšnje partnerstvo in ga postavijo v resno krizo. Se bo pa ta tranzit odrazil tudi na vašem telesu in videzu, saj boste želeli spremeniti svoj videz, oblačila, pričesko in stvari, ki so povezane s vašim izgledom. Lahko, da se boste odločili za dokaj nenavaden videz. To bo čas, ko se boste hoteli spoznati, hoteli boste nekaj novega zase in s tem bodo povezane vse vaše spremembe, saj se boste resnično želeli spremeniti. Lahko pa se spremeni tudi vaše življenje, okolje in ljudje, s katerimi se družite. Kot oseba boste bolj samozavestni, čutili boste, da lahko dosežete več kot ste včasih in da imate pri tem podporo. Lahko, da boste včasih tudi pretiravali v svojih željah in zahtevah, zato bodite pazljivi. Je pa to čas, da se postavite zase in zase zahtevate, kar prej niste bili sposobni. Vendar v mejah zmernega, saj vas iluzija vsemogočnosti zapelje do te mere, da res včasih zahtevate preveč. Delovali boste uporniško in včasih celo radikalno, zato bi se lahko nad vami čudili. Večje prepoznanje bo tudi na poklicnem področju, a lahko, da boste v tem času dobili željo po drugačnem poklicu od sedanjega. V službi boste želeli delati več stvari hkrati, a boste bolj usmerjeni v projekte, ki jih radi počnete, ki vam prebujajo strast in ki jih delate iz srca. Zato je to obdobje lahko za vas zelo ustvarjalno in produktivno, vendar pri delu, ki ga imate radi, ne v delu, ki ga opravljate zaradi denarja. Pojavile se bodo nove poslovne možnosti, v poslu, karieri, statusu in vplivu. Pojavile se bodo različne možnosti tudi za drugačne poslovne partnerje, kot ste jih imeli doslej, ne le ljubezenske partnerje. V odnosih boste sebe na splošno postavili v ospredje, zato se lahko nekateri ljudje, prijatelji ali pa ljudje v poslu od vas umaknejo ali vas enostavno odrežejo. Delali boste namreč stvari, ki lahko nekatere ljudi presenetijo in odvrnejo, tudi partnerja. Lahko se tudi sovražno odzovejo, ker pač ne boste več delali po njihovo, ampak boste v delo prinesli nov, svež pristop, ki pa marsikomu ne bo odgovarjal, ker bo želel delati po starem. Ljudem na poslu ne bo to všeč in vas bodo lahko zapustili, ko bi jih najbolj rabili. Zato je priporočljiva pazljivost v odnosih na poslovnem področju. Boste pa v odnosih ter do vašega partnerja sprejeli tudi določeno odgovornost, kar pomeni, da se boste v odnosih trudili za uspeh in zadovoljstvo vseh vpletenih.

RAKI ALI LUNA V RAKU; Rahu bo prehajal 12.hišo, Ketu pa 6. hišo, kar vam ne bo prineslo mirnega spanca in počitka, saj boste imeli težave zaspati in se naspati. Zato je dobro, da ste v tem času posebej pozorni na svoje zdravje, saj ne boste dovolj spočiti in se vam zaradi tega lahko pojavijo kakšne težave s zdravjem. Verjetno bodo te težave s spanjem povezane s tem, da vas bo skrbela služba in pa sodelavci v službi, lahko pa tudi odnosi z drugimi, posebej partnerjem. Imeli boste namreč probleme v službi, pri delu s drugimi, saj vas bodo zapustili v najbolj neprimernih trenutkih. Ljudje vam tako ne bodo stali ob strani in počutili se boste sami. Lahko pa se vam pojavijo tudi težave pri delu samemu, ki so prav tako lahko vzrok v drugih, ki bodo povzročali težave. Morda boste morali menjati službo, ker se v zdajšnji službi res ne boste počutili dobro. Če imate svoj zasebni posel in svoje zaposlene, pazite na kraje. Zaradi odnosov v službi in doma boste tudi izgubljali ogromno energije, zato na svojo energijo pazite. Ko pa boste končno zaspali, se vam lahko pojavljajo izredno intenzivne sanje, ki bi tudi lahko povzročile, da se predčasno zbudite. Sanje bodo tudi zelo zanimive in nenavadne v tem času. Lahko boste tudi lažje komunicirali z onostranstvom, če vas te stvari mikajo in privlačijo, saj vam bo v tem času to omogočeno in bolj dostopno kot ponavadi. To velja za kreativne in duhovne ljudi, ki se s temi stvarmi tudi drugače ukvarjajo. Drugače pa vas na splošno lahko začne zanimati astronomija, dogodki povezani s nezemljani, telekineza in podobne smeri. V tem času bi tudi lahko potovali v tujino, zelo daleč čez morje. Imeli boste tudi možnost prijateljstva s tujci, ki bodo prišli od daleč, iz kakšnih eksotični dežel. Lahko bodo to tudi ljudje, ki so zelo duhovni in spiritualni ljudje, na primer duhovni učitelji ali pa ljudje, ki se ukvarjajo z alternativnimi metodami zdravljenja. V tem obdobju je možnost tudi za romantiko in zaplete v tej smeri, pa ne glede na to ali ste samski ali pa tudi poročeni. Poročene bi lahko v tem obdobju zamikal kakšen skok čez plot, saj 12. hiša predstavlja tudi posteljne užitke. Vendar bodite v tem času pazljivi, s kom se zapletate in kako, saj so na tem področju možni zapleti v pričakovanjih in oseba, ki se je v vas zaljubila, bi lahko želela več od veze kot vi ali pa obratno. Vendar boste tem obdobju vseeno velikokrat osamljeni ali sami. Paziti se morate tudi, da v tem času ne naredite česa narobe v smislu uradnih zadev in da ne pristanete na sodišču ali celo v ječi. Toda brez strahu. To je precej odvisno tudi od drugih postavitev v vaši natalni karti. Če imate hišnega ljubljenčka, je to za njih težji čas, saj lahko zbolijo in tudi poginejo. To je kritičen čas za hišne ljubljenčke. Skrivali se boste pred drugimi, lahko boste povezani boste tudi s skritimi odvisnostmi. Lahko boste v tem času doživeli slaba ugodja skozi alkohol in droge, zato res pazite na zdravje v tem obdobju. Boste pa rešitve za vaše zdravje iskali bolj preko nekonvencionalnega, alternativnega zdravljenja. Pri tradicionalnih zdravnikih lahko tako dobite nenavadna in duhovna navodila za zdravje. V teh 18 mesecih se boste duhovno razvijali skozi dnevno rutino, hoteli boste doživeti nekaj nenavadnega, zanimivega. Svetuje se vam, da ne hodite na temne kotičke ter da se zavarujte, saj lahko imate v tem času hudega skritega sovražnika. Vendar boste našli originalne rešitve, kako opraviti s tem vašim sovražnikom oziroma nasprotnikom. V vaši družini bi lahko v tem času zbolela kakšna teta in stric. Vaši otroci bi lahko zašli v nerealna sanjarjenja glede šole, ljubezni ali uspeha, zato je vaša vloga v tem obdobju, da jih postavite pred dejstva in jih prizemljite ter jih soočite z realnostjo življenja. Pazite v tem času na povečane stroške in zapravljanje večjih vsot denarja. Pomagajte ljudem v stiski, poslušajte jih, lažje vam bo. V tem obdobju boste preko težav in ovir lahko konkretno prečistili svojo preteklo karmo in ob koncu 18 mesečevega obdobja začeli na novo, kar je za vas tudi pozitivno.

Če vas zanima kaj bo vam prinesel Tranzit Rahu/Ketu v prihajajočih 18 mesecih, me kontaktirajte

KONTAKT

PONUDBA

You may also like...